Samlet seg forå se NAPHA-konferansen 2022 på storskjerm

Samlet seg forå se NAPHA-konferansen 2022 på storskjerm

NAPHA-konferansen 2022 / Publisert: 21. februar 2022.   Endret: 21. februar 2024

Fra Inderøy i Trøndelag, til Ørsta, Bergen og Oslo arrangerte mange en fagdag for å se NAPHA-konferansen 1.-2. mars 2022. En måte å få faglig påfyll og inspirasjon til godt psykisk helsearbeid i kommunene! Tema for konferansen det året var Meningsfull hverdag.

Anneth Olinn Lianes og Line Borgen, Tjeneste for psykisk helse og rus, Ørsta

SKAL SE NAPHA-KONFERANSEN: -Aktivitet og det å få til noe meningsfullt er formålet vårt, derfor passer konferansens tema Meningfsull hverdag så bra. Anneth Olinn Lianes og Line Borgen i Ørsta får meg seg kollegaene for å se NAPHA-konferansen på arbeidsplassen (Foto: Lianes/NAPHA). 

SKAL SE NAPHA-KONFERANSEN: -A...
NAPHA-konferansen 2022

Se konferansen her fra kl. 12.15 tirsdag.

Se programmet for begge dagene her

Foregår 1. og 2. mars på Thon Hotell Prinsen i Trondheim. Konferansen strømmes i sin helhet på napha.no. 

Årets tema er «Meningsfull hverdag». Vi har booket 19 foredragsholdere fra hele landet med variert kompetanse på feltet. Temaet vil bli belyst i forskerperspektiv, i perspektiv fra utøvere av fagfeltet og, ikke minst, i egenerfaringsperspektiv.

Medarrangørerene våre er: Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT), NKROP (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse), Rådet for psykisk helse, Helseetaten Oslo kommune, Asker kommune og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)/NTNU Samfunnsforskning. 

Mer om

nyheter fagdag napha-konferansen meningsfull.hverdag aktivitet.og.fritid fysisk.aktivitet lavterskeltilbud arbeid.og.psykisk.helse recovery videostrøm video

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen