Flyktninger, traumer og psykososial oppfølging i kommunene

Publisert: 06. mai 2022.   Endret: 24. november 2022

Kommunene har ansvar for å sikre likeverdige helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Krigen i Ukraina fører til en økt strøm av flyktninger. Mange av kommunene vil ha behov for å bygge opp tilbud og kunnskap om psykososial helsehjelp og traumebehandling.

flytkninger, nært barn m/ bamse og kvinne, utendørs, gjerde ved bro, dagslys, blå  og gul jakke

I Norge skal kommunene ta godt i mot mennesker som er på flukt eller har vært på flukt. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com. 

Fagstoff om: Flyktninger
  • Sist publiserte (20)
  • Nyheter (12)
  • Praksiseksempler (4)
  • Offentlige publikasjoner (3)
  • Reportasjer (1)