Nytt recovery-orientert gruppetilbud for ungdommer i Haugesund

Nytt recovery-orientert gruppetilbud for ungdommer i Haugesund

Praksiseksempel / Publisert: 18. september 2023.   Endret: 03. januar 2024

Som erfaringskonsulent ved BUP Haugesund har jeg sammen med psykiatrisk sykepleier og rådgiver i Lærings- og mestringsteamet (LMS) for psykisk helsevern, samt ungdomsrådet i Helse Fonna, utviklet et nytt gruppetilbud for ungdom som er henvist til BUP Haugesund. I denne saken kan du lese om utviklingen av gruppetilbudet og erfaringene vi har gjort oss med tilbudet.

UNgdom som prater sammen

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

(Illustrasjonsfoto: Colourbox...
Forfatter: Emma Sofie Lae-Pedersen jobber som erfaringskonsulent i BUP (Foto: privat)
Recovery

Recovery kan forstås som en individuell og personlig prosess der vi endrer verdier, følelser, holdninger, forventninger, mål og ferdigheter. Det settes fokus på å fremme de sterke sidene en har, og ut ifra det kunne bli det mennesket man har mulighet til å være. Recovery handler mer om å leve et godt liv – til tross for utfordringer med en sykdom eller diagnose, fremfor å bli frisk av den. Det handler også om å kunne gi og motta støtte til og fra de menneskene en har rundt seg.   

Recoverystøtte kan i formell og uformelle settingen bli gitt, og et gruppetilbud med fokus på muligheter og mestring gir recoverystøtte både som en personlig prosess, men også en sosial prosess. 

Mer om

praksiseksempler recovery ungdom fact.ung rogaland haugesund

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen