Orkland: Nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid i Trøndelag 2024

Samling
Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT, RVTS og brukerorganisasjonene Mental Helse, LPP og FHN inviterer til nettverkssamlinger i 2024.
Dette lærer du om

Tema for nettverkssamlingene:

 • pårørende som ressurs
 • rettigheter og ev. behov for egen hjelp
 • kommunenes arbeid med forebygging av vold og overgrep
 • opptrappingsplanen for psykisk helse- forebygging
 • rus og forebygging
 • torsdag
  24. Okt
  Kl: 09:00 - 15:30
  Sted: Orkland, Bårdshaug gjestegård
 • Arrangør
  Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT, RVTS og brukerorganisasjonene Mental Helse, LPP og FHN.
 • Målgrupper
  Ansatte i kommunene som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Ansatte i NAV. Ledere oppfordres til å delta. Erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter. Samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten.
 • Deltakeravgift
  Nettverkssamlingen er gratis, men dersom du er påmeldt og ikke melder fra om at du ikke vil møte, vil du bli fakturert med kr. 800,- (Kostnad dagpakke).