Det er FACTA(a)

Det er FACTA(a)

Publisert: 03. desember 2013.   Endret: 05. januar 2021

NAPHA-blogger Rigmor Galtung er ansatt som erfaringskonsulent i Norges første FACT-team i bydel Gamle Oslo. Hun har store forventninger, men også noen fordommer å jobbe med, knyttet til denne rollen.

Rigmor Galtung

NAPHA-blogger Rigmor Galtung.

NAPHA-blogger Rigmor Galtung.
RIGMOR GALTUNG
FACT
  • FACT står for Flexible Assertive Community Treatment.
  • Det er en nederlandsk videreutvikling av oppsøkende behandlingsteam kalt ACT, og som det er 12 av i Norge. 
  • Både ACT og FACT retter behandlingen mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser. 
  • FACT er en mer fleksibel modell, ved at den i tillegg til dem som har behov for totalomsorg over lengre tid, inkluderer dem som i perioder klarer seg bra, men trenger hjelp av og til.
NAPHA-blogger Rigmor Galtung.

Mer om

blogg act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen