Givende å jobbe i ACT-team

Givende å jobbe i ACT-team

Publisert: 04. mars 2010.   Endret: 24. juni 2020

Øystein Klovning og Jon Audun Hovda arbeider i ACT-teamet i Kristiansand. Teamet startet opp i desember og er ett av de første som er blitt etablert etter at ordningen med tilskuddsmidler kom i gang. Til sammen er 15 team under etablering.

Jon Audun Hovda og Øystein Klovning

ACT-SAMLING: Ansatte fra sju av ACT-teamene som er under etablering var til stede på samlingen i Trondheim. Foto: Lisbeth Christensen.

ACT-SAMLING: Ansatte fra sju ...
ACT-SAMLING: Ansatte fra sju av ACT-teamene som er under etablering var til stede på samlingen i Trondheim. Foto: Lisbeth Christensen.

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen