14 organisasjoner snakker sammen

14 organisasjoner snakker sammen

Publisert: 15. april 2011

Kan sykepleiere, pasienter, leger, pårørende, sosionomer og psykologer samarbeide?

14 organisasjoner samarbeider om å sette i verk nye ROP-retningslinjer
SETTER I VERK: I arbeidet med å omsette ROP-retningslinjen til praksis, er alle invitert inn.(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
SETTER I VERK: I arbeidet med...
MAKT BAK KRAVENE:– Når brukere og pårørende vet hva de kan kreve og forvente av behandling og tilbud, øker sjansen for at de ansatte tar nye retningslinjer i bruk, sier prosjektleder Thomas Kulbrandstad.(Foto: Bjørn Kvaal)

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen