Forstå psykoselidelse

Forstå psykoselidelse

Publisert: 27. mai 2011

- Behandlere må være interessert i pasientenes indre verden og forsøke å forstå ved å lytte.

Psykose - splittet sinn
PSYKOSE: Under landskonferansen for psykiatriske sykepleiere fikk deltakerne høre Paul Møllers foredrag om å lytte til psykoselidende.
PSYKOSE: Under landskonferans...
Psykose
  • Dr. med Paul Møller er forsker og overlege ved Forsknings- og Utviklingsenheten, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF. Hans arbeidsfelt er schizofreni.
  • Møller var fra 2000 leder for etableringen av en spesialisert utredningsenhet for schizofreni.
  • Fenomenologisk psykoseforståelse er i dag en integrert del i hele utredningsprogrammet ved Utredningsenhet for psykose ved Sykehuset Buskerud, Vestre Viken Helseforetak.
  • I 2000 disputerte Møller med en doktoravhandling, basert på kvalitativ forskningsmetode, om prodromalfenomener ved schizofreni. Les mer i Tidsskrift for den norske legeforening .
ARBEIDSFELT SCHIZOFRENI: Dr. Paul Møller, spesialist i psykiatri.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen