ROP-håndbok på nett

ROP-håndbok på nett

Publisert: 08. august 2011

Rutiner og ansvar i behandlingstilbudet til rus- og psykiatripasienter blir snart tilgjengelig.

Nettsiden helsebiblioteket.no
PÅ NETT I HØST: På helsebiblioteket.no legges i høst ut en ny retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med samtidig rusavhengighet og psykiske lidelser (ROP).
PÅ NETT I HØST: På helsebibli...
NY RETNINGSLINJE
  • Høsten 2011 skal etter planen Retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med samtidig rusavhengighet og psykiske lidelser (ROP) være klar til lansering.
  • Det jobbes med å lage et elektronisk oppslagsverk av retningslinjen.
Prosjektleder Merete Møller.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen