Tilskudd til kommunene etter 22. juli

Tilskudd til kommunene etter 22. juli

Publisert: 23. november 2011

Kommuner som har hatt ekstraordinære utgifter til psykososial oppfølging får tilskudd.

leier nært - voksen leier barn
AKTIV OG TETT OPPFØLGING: Noen kommuner har utvidet tilbudet i skolehelsetjenesten og styrket bemanningen innen det kommunale psykiske helsearbeidet for å håndtere utfordringene.
AKTIV OG TETT OPPFØLGING: Noe...

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen