Tett oppfølging fra tillitsperson virker

Tett oppfølging fra tillitsperson virker

Publisert: 06. januar 2012

Evalueringen av Tillitspersonforsøket konkluderer med at tett oppfølging av mennesker med rusproblemer og sammensatte behov for hjelp virker postivt.

Tillitsperson i det daglige
FORSØK: Oppfølging fra en tillitsperson gir både mer tilgjengelige tjenester, økt mestring, aktiv brukermedvirkning og bedre samhandling.
FORSØK: Oppfølging fra en til...
Tillitspersonforsøket

Tillitspersonforsøket inngår i opptrappingsplanen for rusfeltet (2007-2012), og har vært et ledd i Regjeringens satsing på styrking og videreutvikling av det kommunale tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige.

26 kommuner deltok i forsøket og 23 millioner kroner ble bevilget pr år. 

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen