Vil ha mer åpenhet hos kjendiser

Vil ha mer åpenhet hos kjendiser

Publisert: 03. mai 2012

Halvor Bruun (38) har levd med bipolar lidelse mer enn halve livet. Han etterlyser flere forbilder som Odd Einar Dørum, Inge Lønning og Reiulf Steen som tør å være åpne om sine psykiske problemer.

halvor bruun bipolar
Å UFARLIGGJØRE PLAGENE: – Vi trenger flere kjendiser som vil fortelle om sine psykiske lidelser, mener Halvor Bruun.(FOTO: Privat.)
Å UFARLIGGJØRE PLAGENE: – Vi ...
BIPOLAR LIDELSE
  • En psykisk lidelse med store svingninger i stemningsleiet.

  • Har ingen kjent årsak, men genetikk kan spille en rolle

  • Består av to varianter: Bipolar 1 med både manier og depresjoner, og bipolar 2 med depresjoner, men med svakere manier (hypomani). Denne typen kalles populært for kreativ-depressiv lidelse. Mani er ukritisk oppstemthet og hyperaktivitet. Hypomani er lettere form for mani.

  • I Norge er det 400-1200 nye tilfeller av bipolar lidelse årlig, mens bipolar lidelse type 2 er hyppigere. Anslagsvis to-fire prosent av befolkningen har dette. I alt er 200 000 mennesker rammet av sykdommen i Norge – likt fordelt på kvinner og menn.

Kilde: Helsenett.

Kan bli kreative

  • En positiv side ved bipolare lidelser er at kunstnerisk kreativitet forekommer her, hyppigere enn ved andre psykiske lidelser, og også hyppigere enn det som kan forventes ut fra tilfeldighet.
  • I hypomane perioder kan slike personer oppnå mer og være mer grensesprengende enn «vanlige» mennesker, noe som kan komme fellesskapet til gode.
  • Eksempler på avdøde kjente personer med bipolar lidelse er Martin Luther, Thomas Jefferson, Johan Wolfgang Goethe, Henrik Wergeland, Robert Schumann, Amalie Skram, Arne Garborg, Winston Churchill, Leo Tolstoj og Johan Borgen.

Kilde: Store norske leksikon

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen