-Kan føles vanskelig å spørre om rus

-Kan føles vanskelig å spørre om rus

Publisert: 12. september 2012

-Behandlere i psykisk helsevern ser ut til å være mer forsiktige enn systematiske når de kartlegger pasientenes rusmiddelbruk. Men de er opptatt av rusmiddelbruk i sammenheng med psykiske lidelser, forteller Linda Os.

Linda Os, spesialkonsulent rus, Nordjord Psykiatrisenter
PSYKISKE LIDELSER OG RUS:Behandlere bruker ulike strategier når de spør pasienter med psykiske lidelser om rusmiddelbruk, sier Linda Os, spesialkonsulent rus ved Nordfjord Psykiatrisenter.
PSYKISKE LIDELSER OG RUS:Beha...
Fagdag i Nordfjord
  • Nordfjord Hotell, 12. September
  • Arrangert av Styringsgruppa for Nettverk for psykisk helsearbeid i Nordfjord
Kartlegge rusmiddelbruk

Oppsummering fra Linda Os:

  • En kan sjelden se på pasientene at de har problematisk bruk av rusmidler
  • Bruk kan være klinisk relevant før pasienten fyller kriteriene for rusmiddellidelse
  • Spør om rusmiddelbruk integrert i annen kartlegging og utredning.Spør om alkohol også!
  • Kartlegg standardisert, ikke med tilfeldige "hvor ofte", "hvor mye"-spørsmål.
  • Ikke kartlegg for å kartlegge. Vurder bruken.
HEGE NORD og SVANHILD MYKLEBUST spør om rusmiddelbruk, men det kan være vanskelig.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen