Ny e-læring: Hvordan møte pårørende

Ny e-læring: Hvordan møte pårørende

Publisert: 26. november 2012

Sander føler skyld etter at moren forsøkte å ta sitt eget liv med en overdose. Mor vil ikke at sønnen skal vite hva som har skjedd. Hun vil beskytte ham. Hva gjør hjelpeapparatet da?

pårørendeprogrammet.no
INVOLVERE PÅRØRENDE: Et nytt e-læringsprogram skal hjelpe både ledere og ansatte i kommunale og spesialiserte tjenester til å involvere pårørende på en god måte. FOTO: www.pårørendeprogrammet.no.
INVOLVERE PÅRØRENDE: Et nytt ...
LÆR OM PÅRØRENDE
  • Opplæringsprogrammet pårørende er et web-basert opplæringsprogram, laget av Pårørendesenteret på oppdrag fra Helsedirektoratet.
  • Retter seg mot ledere og ansatte i kommunale og spesialiserte tjenester, både innen somatikk, rus og psykisk helse.
  • Har som mål å sette fokus på hvordan man involverer pårørende.
Daglig leder ved Pårørendesenteret, Liv Nordbø Kleppe. FOTO: Privat.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen