Lærer om alderspsykiatri på telefonen

Lærer om alderspsykiatri på telefonen

Publisert: 10. januar 2013

Hver uke møtes opptil hundre ansatte i alderpsykiatrien og geriatrien på telefonen. De får gratis undervisning, og diskuterer blant annet eldres psykiske helse.

Aud Johannessen
GRATIS: Hver tirsdag ettermiddag er eldres psykiske helse og geriatri tema i én time. Foredragene, som kan følges på telefonen, er gratis. Tilbudet administreres av Aud Johannessen, som har doktorgrad i folkehelse. FOTO: Aldring og helse.
GRATIS: Hver tirsdag ettermid...
Tar en telefon…

• Geriatriske IT-tjenester (GerIT) ble opprettet i 1997. Målet var å styrke kommunikasjonen og samarbeidet mellom de som driver helsetjenester for eldre i Norge, heve kvaliteten på norsk geriatri, og å gi offentligheten informasjon om geriatrisk virksomhet.

• i 2002 ble det etablert et tilsvarende tilbud innen det alderspsykiatriske miljøet (PsykIT).

• i dag møtes opptil hundre personer fra 38 enheter landet rundt. Tema er blant annet alderspsykiatri.

• De møtes i felles telefonkonferanser. I én time er det foredrag, spørsmål og diskusjoner. Tilbudet er gratis.

• Om lag to tredeler er leger. De øvrige er i hovedsak sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen