-NAV og helse skal snakke sammen!

-NAV og helse skal snakke sammen!

Publisert: 23. januar 2013.   Endret: 18. januar 2024

ACT-team og representanter fra NAV er samlet til felles konferanse om innsatsen for arbeid til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Andreas Tjernsli, Kaja Sillerud og Karin Gravbrøt

ARBEID:-Alle som ønsker å komme ut i arbeid, må få den hjelpen og støtten de trenger, både fra NAV og helsetjenesten - i tett samarbeid. Det er både Andreas Tjernsli (f.v), Kaja Sillerud, Karin Gravbrøt, fra henholdsvis Arbeids-og Velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet enige om.

ARBEID:-Alle som ønske...
Nettverkssamling for ACT-team 2012 i Bergen

NAPHA koordinerer nettverket av ACT-team i Norge, og har ansvaret for opplæring. Dette innebærer bl.a. en årlig nettverkssamling, som denne i Bergen 23.-24. januar, 2012.

NAPHA har hatt ansvaret for gjennomføringen av et opplæringsprogramm for ACT-team i Norge. Dette bestod av i alt 11 samlinger i perioden 2009-2011 .

Målgruppen for ACT-teamene er mennesker med alvorlig psykisk lidelse alene eller i kombinasjon med rusmiddelmisbruk, kognitiv svikt og nedsatt funksjon. De har gjerne sammensatte og langvarige behov.

 

 

TOVE CARSTENSEN:-Disse dagene skal vi i fellesskap se på muligheter og utfordringer knyttet til arbeid for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Mer om

nyheter act-.og.fact-team individuell.jobbstøtte.(ips) nav

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen