Arbeidsgiverlosing med dobbel kompetanse

Arbeidsgiverlosing med dobbel kompetanse

Publisert: 24. januar 2013

-NAV må se på både arbeidsgiver og arbeidstakere som sine brukere, sier forsker Angelika Schafft.

Angelica Schafft, forsker
ARBEID OG PSYKISK HELSE: Forsker Angelika Schafft snakket om arbeidslos-forsøket og betydningen av kompetanse som dreier seg om en kombinasjon av kunnskap om arbeid og psykisk helse.
ARBEID OG PSYKISK HELSE: Fors...
Angelika Schafft
  • Har vært ansatt som forsker ved Arbeidsforskningsinstittuttet (AFI) siden 1997 og har ledet en rekke forsknngs- og utviklingsprosjekter om arbeidesrettet inkludering, samarbeid, virkemidler og metoder for inkludering og arbeidsfastholdelse.
  • Forfatter av boka "Å få seg jobb - Arbeidsrettet rehabilitering ved psykiske helseproblemer", Kommuneforlaget 2009.
  • Ledet en treårig følgeforskning på forsøksordningen med "arbeidsgiverlos" i NAV.
  • Hensikten med forsøksordningen med arbeidsgiverlos har vært å utvikle gode former for lederstøtte i arbeidet med psykisk helse på arbeidsplassen.

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen