Forsket på eget dagsenter

Forsket på eget dagsenter

Publisert: 14. juni 2013

Brukere og fagfolk fra Lindesnes utgjør et av 24 prosjekter som har tatt i bruk forskningsmetodikk når de har spurt brukere om kvalitetene ved tilbudene i kommunen.

Trine Benthe Brimestad, Åse Strokkenes, Ragnhild Støle og Tove Glomsaker
KAN DOKUMENTERE: Lavterskeltilbudet er ikke godt nok kjent selv hos relevante instanser i kommunen. Nå kan Trine Benthe Grimestad (fra venster) Tove Strokkenes, Ragnhild Støle og Tove Glomsaker formidle dokumentert brukerkunnskap til NAV, fastleger, lokalpolitikere og andre.
KAN DOKUMENTERE: Lavterskelti...
Temahefte: Brukerkunnskap - i nettverk, forskning og utvikling

 

 

SIGRID NORDSTOGA er førstelektor i sosial arbeid ved Universitet i Agder. Hun har analysert prosjektrapportene og skrevet flere av kapitlene i temaheftet om brukerkunnskap.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen