Brukerkunnskap frem i lyset

Brukerkunnskap frem i lyset

Publisert: 13. juni 2013

I dag lanserer NAPHA temaheftet "Brukerkunnskap - i nettverk, forskning og utviklingsarbeid". I det kan du lese om et innovativt treårig samarbeid mellom praktikere, brukere og forskere.

Temahefte Brukerkunnskap: Trond Asmussen, Trond Hatling, Tove Elisabeth Johnsen og Sigrid Nordstoga
FORSKET OG BYGGET NETTVERK: -Vi ønsket å finne ut mer om hvordan kommunene kan jobbe med brukerkunnskap for å bedre tjenestene, sier Tove Elisabeth Johnsen. Sammen med Sigrid Nordstoga (t.h.) har hun drevet Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap og forfattet et temahefte. Trond Asmussen (t.v.),koordinator og Trond Hatling, leder i NAPHA, mener psykisk helsearbeid i kommunene vil kunne dra nytte av resultatene.
FORSKET OG BYGGET NETTVERK: -...
Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap
  • Treårig nettverksprosjekt - drevet av Praxis Sør/Universitet i Agder, på oppdrag fra NAPHA(2011-2013) 
  • Forskere, brukere, pårørende og praktikere har i 24 prosjekter utviklet brukerkunnskap gjennom å forske på tjenestene.
  • Frukter av temanettverket: Kunnskapende nettverk, Brukerforum, temahefte og en kunnskapssammenstilling
  • I Kristiansand 13. -14. juni holdes nettverkets avslutningskonferanse, kalt "Brukerkunnskap i praksisfeltet - en kvalitetsforbedring?Hvor bringer brukerkunnskapen oss?"
FORSKET PÅ BRUKERKUNNSKAP: May-Britt Holte og Hilde Olsen forsket sammen i et av de 24 prosjektene. De samlet inn og studerte brukernes erfaringer ved et dagsenter.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen