-Vi vil bidra til likestilling

-Vi vil bidra til likestilling

Publisert: 18. juni 2013

Dokumentasjon og systematikk er viktige elementer i KBT Midt-Norges arbeid. Et mål er å bidra til likestilling mellom fagkunnskap og brukerkunnskap, sier Heidi Westerlund og daglig leder Dagfinn Bjørgen.

KBT inviterte NAPHA på besøk
STYRKER BRUKERSTEMMEN: KBT Midt-Norge er kjent for Bruker-spør-bruker-metoden og forsker nå på erfaringskonsulent-rollen. Foran f.v: Dagfinn Bjørgen (daglig leder,KBT), Tone Berg (erfaringskonsulent,KBT), Heidi Westerlund (assisterende daglig leder og fagkoordinator, KBT). Bak f.v.: Aina Storvold (prosjektleder,KBT), Juni Raak Høiseth (erfaringskonsulent, KBT). Bakover: faglige rådgivere fra NAPHA, som var invitert på besøk.
STYRKER BRUKERSTEMMEN: KBT Mi...
KBT Midt-Norge
  • Brukerstyrt kompetansesenter som samler og sprer kunnskap om erfaringer med brukermedvirkningsmetoder i regionen Midt-Norge.
  • Stiftet i 2006
  • Senteret har daglig leder, assisterende daglig leder og fagkoordinator, IT-medarbeider, prosjektleder og tre erfaringskonsulenter (til sammen åtte ansatte i deltidstillinger). 
  • Arbeider for å løfte frem brukernes stemmer og kunnskap
  • Har utviklet Bruker-spør-bruker (BsB): en kvalitativ tilnærming til innsamling og dokumentasjon av brukeres erfaringer med helsetjenester.
  • Informasjonsbase
  • Fremmer brukerkompetanse i forsknings, evaluering og kunnskapsformidling

 

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen