Unikt samarbeid med politiet om voldsutsatte

Unikt samarbeid med politiet om voldsutsatte

Publisert: 20. desember 2013

-Vårt mål er å ta bedre vare på den som er offer for straffbare handlinger etter at saken er anmeldt, sier daglig leder ved Støttesenteret for fornærmede i straffesaker, Hanne Haugen.

Hanne Haugen og Gerd Ingrid Olsen
HJELPER VOLDSOFRE: T.v. Hanne Haugen, daglig leder ved Støttesenteret for fornærmede i straffesaker, og Gerd Ingrid Olsen, voldskoordinator i Trondheim kommune. FOTO: Kristin Trane/NAPHA.
HJELPER VOLDSOFRE: T.v. Hanne...
STØTTESENTERET FOR FORNÆRMEDE I STRAFFESAKER
  • Startet i 2004 som et prosjekt initiert av Trondheim kommune, Trøndelag Statsadvokatembeter, Konfliktrådet i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag Politidistrikt.
  • Fra 2007 etablert som fast tiltak finansiert av Trondheim kommune og Sør-Trøndelag politidistrikt sammen.
  • Lokalisert i politihuset i Trondheim
  • De fleste henvendelser kommer fra Kriminalvakta i Trondheim.
  • Målgruppen til senteret er integritetskrenkede personer. Dette gjelder først og fremst ofre for vold i nære relasjoner og sedelighetsforbrytelser.
  • Støttesenteret er tilgjengelig 24-7-365, og de henviste blir kontaktet i løpet av 48 timer.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen