Kunsten å håndtere livet

Kunsten å håndtere livet

Publisert: 01. april 2014.   Endret: 05. oktober 2016

-Det finnes ingen fasit, derfor må vi være kreative sammen og lære oss hvordan vi kan jobbe helsefremmende innen psykisk helsefeltet. Det sa verdens første professor i salutogense, Bengt Lindström, NAPHAs salutogenese-seminar i dag. Trondheim Mental Band spilte opp.

Trondheim Mental Band 12

LIVSKVALITET: -Mennesket kan være skjørt, men likevel ha et godt liv. Det handler om kunsten å håndtere livet, sier Bengt Lindström.(Trondheim Mental Band spilte på seminar om salutogenese).

LIVSKVALITET: -Mennesket kan ...
Kunsten å håndtere livet - Trondheim 1.-2.april, 2014
  • Seminar om salutogenese i praksis.
  • Arrangert av NAPHA.
  • NAPHA lanserer kunnskapssammenstilling om salutogenese og psykiske helseproblemer
  • NAPHA lanserer film om salutogenese

 

 

 

Salutogenese
  • Begrep skapt av Aron Antonovsky (1923-1994
  • Satt sammen av salsus (latin), som betyr helse og genesis (gresk) som står for opprinnelse eller tilblivelse.
  • Helsesyn som fokuserer på ressurser hos mennesker og omgivelser som bidrar til å fremme helse.

 

BRUKER SYMBOLER: Bengt Lindstöm tegnet budskapet mens han forklarte.

Mer om

nyheter salutogenese fysisk.aktivitet kunst.og.kultur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen