Nytt norskutviklet e-helseverktøy presentert i London

Nytt norskutviklet e-helseverktøy presentert i London

Publisert: 03. juni 2014

LONDON: Det nyutviklete e-helseverktøyet PsyConnect vakte internasjonal interesse da det ble presentert på konferansen Refocus on Recovery i London. Verktøyet skal gi personer med psykiske helseutfordringer mer kontroll og oversikt over egen helse og behandling.

London Brigde (636 x 390)
E-HELSE - OG FLERE PROSJEKTER: Norge er godt representert på den internasjonale konferansen om recovery i London 2.-3 juni.2014. (Foto: Kristin Trane/NAPHA)
E-HELSE - OG FLERE PROSJEKTER...
Refocus on Recovery 2014 (London, 2.-4. juni )

Internasjonal konferanse som arrangeres av Institute of Psychiatry ved King's College London i samarbeid med den veldedige organisasjonen Rethink Mental Illness og ImRoc-programmet.

Årets konferanse er den tredje i rekken av Refocus on Recovery-konferanser, som har vært arrangert annethvert år siden 2010.

Det femårige forskningsprogrammet REFOCUS ved Institute of Psychiatry, King's College London, har tatt sikte på å bistå de lokalbaserte psykiske helsetjenestene for voksne i England med å jobbe recovery-orientert. Du kan lese mer om REFOCUS her.

Mestringsverktøyet PsyConnect

• Nettbasert verktøy for mestring og samhandling innen psykiske helsetjenester.

• Fokus på brukernes egne ressurser og mestring, og bruk tilpasses den enkeltes behov og ønsker.

• Et supplement til ordinær oppfølging og behandling.

• Sikker kommunikasjon mellom bruker og hjelpere.

• Gir bruker bedre oversikt og kontroll over egen helse og livskvalitet gjennom egen påvirkning på oppfølging og behandling.

• Utviklet i samarbeid mellom Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) ved Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). Øvrige partnere i prosjektet er Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn ved UNN, kommunene Balsfjord og Asker og lærings- og mestringssenteret, Psykiatrisk avdeling Blakstad og FoU-avdelingen i Vestre Viken HF. Også Karolinska Institutet deltar inn i prosjektet.

Kilde: www.mestring.no

BRUKERNES VERKTØY: -Dette kan være brukernes recovery-verktøy på nett, sier Lillian Sofie Eng (t.v)og Monica Strand (t.h.). De presenterte e-verktøyet PsyConnect i London 3. juni 2014. (FOTO: Kristin Trane/NAPHA)

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen