Kommuner vil forbedre seg

Kommuner vil forbedre seg

Publisert: 24. oktober 2014.   Endret: 14. oktober 2015

14 kommuner fra Rogaland og Vest-Agder har satt seg mål om å bedre samarbeidet med brukerne,samarbeid mellom tjenestene, heve kompetansen og forebygge mer. Det skjer gjennom KS Læringsnettverk.

Læringsnettverk Psykisk Helse og Rus, for Sør- og Vestlandet

KS LÆRINGSNETTVERK: Vil få hjelperne til å spørre "Hva er viktig for deg?" fremfor "Hva er i veien med deg?". -Forbedringsarbeidet starter med å sette konkrete mål, mener Toril Bakke, seniorrådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

KS LÆRINGSNETTVERK: Vil få hj...
KS Læringsnettverk - psykisk helse og rus

KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten startet høsten 2014 et læringsnettverk for kommunene på tjenesteområdene rus og psykisk helse.

Visjonen er å snu tenkingen fra Hva er i veien med deg?” til Hva er viktig for deg?” med vekt på det gode pasientforløpet.

  • Utvikle gode og helhetlige pasientforløp i kommunene
  • Forbedre overgangene i bruker-/pasientforløp
  • Styrke brukerens opplevelse av mestring
  • Styrke brukerens rolle i forbedring av bruker/-pasientforløp
  • Styrke forbedringskompetansen hos ledere og medarbeidere

Læringsnettverkene, som er finansiert av Helsedirektoratet, arrangeres og ledes av KS i tett samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene. 

Prosjektgruppen består i tillegg til KS og kunnskapssenteret av representanter fra A-Larm, Mental Helse, Erfaringskompetanse og NAPHA.

Kommunene møter i nettverket med egne «forbedringsteam», sammensatt av de ulike tjenestene i kommunen, brukerrepresentant og samarbeidsparter som DPS og NAV.

Målet for Læringsnettverket Gode pasientforløp psykisk helse og rus er å bevege tjenestene til å spørre Hva er viktig for deg i stedet for «Hva er i veien med deg?

Læringsnettverkene, som er finansiert av Helsedirektoratet, arrangeres og ledes av KS i tett samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene. 

Prosjektgruppen består i tillegg til KS og kunnskapssenteret av representanter fra A-Larm, Mental Helse, Erfaringskompetanse og NAPHA.

Kommunene møter i nettverket med egne «forbedringsteam», sammensatt av de ulike tjenestene i kommunen, brukerrepresentant og samarbeidsparter som DPS og NAV.

PERNILLE NÆSS, prosjektleder (KS): Har invitert inn brukerorganisasjoner, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse og NAPHA i planleggingen av nettverkssamlingene.


 

Mer om

nyheter ks.læringsnettverk

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen