-Bedre behandling når pasienten skriver selv

-Bedre behandling når pasienten skriver selv

Publisert: 18. februar 2015

Når pasientene formulerer sine tanker i journalen, kan det gi bedre behandling. Det er erfaringen både behandlere og pasienter sitter igjen med etter et pionerprosjekt i Tromsø.

Skrive journal 3

PASIENTJOURNAL: Brukerperspektivet i journalen gir stor merverdi, sier Dora Schmidt Stendal. 

PASIENTJOURNAL: Brukerperspek...

UNDERSØKTE EGENDOKUMENTASJON: F.v. Eirin Rødseth (prosjektleder NST), Anita Stafne (erfaringsformidler) og Dora Schmidt Stendal (fagutviklingssykepleier) ved Døgn 1 Tromsø. (Liv Kristine Langsholt var ikke med på bildet.) (Foto: Jan Fredrik Franzen UNN).

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen