Kommuner i Nord-Norge vil bli bedre

Kommuner i Nord-Norge vil bli bedre

Publisert: 19. februar 2015

-La for all del ikke det gode dere får til havne på prosjektkirkegården, sier Toril Bakke fra Kunnskapssenteret for helsetjenesten. Nye forbedringsnettverk er i gang i nord.

KS Læringsnettverk Psykisk helse og rufeltet - Nord

I TROMSØ: KS Læringsnettverk samler kommuner fra Nordland og Troms for å skape bedre tilbud på brukernes premisser.

I TROMSØ: KS Læringsnettverk ...
KS Læringsnettverk for psykisk helse og rusfeltet

KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten startet høsten 2014 et læringsnettverk for kommunene på tjenesteområdene rus og psykisk helse.

Visjonen for KS Læringsnettverk Gode pasientforløpg psykisk helse og rus er å snu tenkingen fra Hva er i veien med deg?” til Hva er viktig for deg?” med vekt på det gode pasientforløpet.

  • Utvikle gode og helhetlige pasientforløp i kommunene
  • Forbedre overgangene i bruker-/pasientforløp
  • Styrke brukerens opplevelse av mestring
  • Styrke brukerens rolle i forbedring av bruker/-pasientforløp
  • Styrke forbedringskompetansen hos ledere og medarbeidere

Arbeidsgruppe arrangement: KS, Nasjonalt kunnskapssenter for heletjenesten,  Efaringskompetanse, Alarm og NAPHA

SYSTEMATISK: -For det første må vi jobbe systematisk, sier Toril Bakke, fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen