-Se på brukere som eksperter!

-Se på brukere som eksperter!

Publisert: 19. juni 2015

I arbeidet med å utvikle bedre tjenester, opplever kommunen brukerinvolvering som en av de største utfordringene. Mental helses leder, Dagfinn Bjørgen ga råd på kommunenes konferanse i Arendal.

Dagfinn Bjørgen, leder i Mental Helse - Arendalskonferansen

RÅD FOR INNOVASJON I KOMMUNENE: Smerte kan faktisk føles mer meningsfullt dersom man kan bidra til å hjelpe andre. Dette må vi ikke undervurdere, sa Dagfinn Bjørgen i sin forelesning om involvering av brukere i utvikling av tjenestene. (FOTO: Siri Bjaarstad / NAPHA)

RÅD FOR INNOVASJON I KOMMUNEN...

STIAN REINERTSEN på Arendalskonferansen: Vertskap for dypdykk om brukermedvirkning.  

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen