Om unge uføre i fire fylker

Om unge uføre i fire fylker

Publisert: 13. oktober 2011

Rapporten ”Et liv jeg ikke valgte” fra Universitetet i Agder og Agderforskning peker på årsaker til at mange unge blir uføre.

REDD GUTT 1985648
ÅRSAK: Omsorgssvikt ser ut til å ha stor betydning for å utvikle uførhet.
ÅRSAK: Omsorgssvikt ser ut ti...

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse inkludering forskningsrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen