Områder med lave tvangstall - hva kan de fortelle?

Områder med lave tvangstall - hva kan de fortelle?

Publisert: 09. juni 2010

Sterkt opptaksområdeansvar og fokus på at kommunehelsetjenesten ikke skal sitte alene med noe som kan være alvorlige psykiske lidelser. Dette antas å være avgjørende for lav forekomst av tvangsinnleggelser.

2217165 tvang
INTERVU: Som del av prosjektet ”Frivillighet før tvang” innhentet Rådet for psykisk helse erfaringer fra ulike typer informanter
INTERVU: Som del av prosjekte...

Mer om

tvang.og.makt prosjektrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen