E-læringskurs: Samtykke til helsehjelp

E-læringskurs: Samtykke til helsehjelp

Publisert: 06. juli 2010.   Endret: 19. desember 2017

Pasientrettighetslovens kapittel 4A skal sikre nødvendig helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelp.

Kursing gjennom bruk av PC

KURS:Helsedirektoratet har utviklet et e-læringskurs i reglene om samtykke til helsehjelp. (Foto: www.colourbox.no)

KURS:Helsedirektoratet har ut...

Mer om

tvang.og.makt faglig.kvalitet kompetanseutvikling verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen