Tvangsforebygging i psykisk helsearbeid

Tvangsforebygging i psykisk helsearbeid

Publisert: 06. juli 2010

En ny nasjonal strategi som skal erstatte dagens ”Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang” er under utarbeidelse. For første gang involveres også kommunene i dette arbeidet.

Hånd som låser dør
NY STRATEGI: Gjentatte krav om å redusere bruken av tvang i det psykiske helsevernet har ikke ført frem. (www.colourbox.no)
NY STRATEGI: Gjentatte krav o...

Mer om

tvang.og.makt verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen