Rustet for fritid - om rehabilitering av rusavhengige

Rustet for fritid - om rehabilitering av rusavhengige

Publisert: 23. august 2010

Fritid med bistand (FmB) er en metode for å gi mennesker med rusavhengighet mulighet til å få en verdsatt sosial rolle i et varig nettverk.

Venner
SOSIALT LIV: Risikoutsatt ungdom med rusrelaterte problemer loses inn i ordinære fritidsorganisasjoner etter eget valg.
SOSIALT LIV: Risikoutsatt ung...

Mer om

kvalitetsarbeid verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen