Brukererfaringer med ACT-team

Brukererfaringer med ACT-team

Publisert: 20. oktober 2010.   Endret: 23. juni 2020

Studier av brukernes erfaringer med ACT har ikke har blitt betraktet som like tungtveiende kunnskap i vurderingen av ACT som evidensbasert praksis.

vekt 2229032

LIKEVERD: Det er behov for mer forskning på hvordan brukerne opplever ACT.

LIKEVERD: Det er behov for me...
Forskning ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Senter for psykisk helse og rus er et av fire forskningssentre ved Fakultet for helsevitenskap ved HBV.

De ønsker å bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus med særlig vekt på fem områder:

  • Personers erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper
  • Person- og kontekstsentrerte tilnærminger og nettverksperspektiv
  • Familie og nettverksperspektiv
  • Helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet
  • Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i klinisk praksis

Mer om

brukerundersøkelser oppsøkende.team høgskolen.i.buskerud.og.vestfold faglitteratur act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen