13 prinsipper for brukermedvirkning

13 prinsipper for brukermedvirkning

Publisert: 09. mars 2011

I Helse Sør - Øst har brukerutvalget gått fra å være et høringsutvalg til å bli en reell premissleverandør.

Ill.foto: Brukermedvirkning
MØTE: Det skal legges til rette for permanent og kvalifisert brukermedvirkning i formaliserte fora. Ill.foto: www.colourbox.no
MØTE: Det skal legges til ret...

Mer om

brukermedvirkning verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen