Fra de vanskeligste til de viktigste pasientene

Fra de vanskeligste til de viktigste pasientene

Publisert: 06. april 2011.   Endret: 29. januar 2024

VIP-TEAM: To kommuner i Glåmdalsdistriktet og DPS Kongsvinger samarbeider for å ta vare på enkeltbrukere med alvorlige, langvarige og sammensatte lidelser. De blir nå fulgt opp av et eget team med høy kompetanse. Seks måneder etter prosjektstart opplever flere at de får hjelp.

En rød stående spillbrikke/menneske i en samling grønne liggende

VERY IMPORTANT PATIENTS: Mennesker med alvorlige, langvarige og sammensatte psykiske lidelser er blitt VIP-klientene våre.

VERY IMPORTANT PATIENTS: Menn...
NAPHA SKRIVEKURS

Denne artikkelen er utviklet i samarbeid med NAPHAs skrivekurs.

VIP er et samhandlingsprosjekt

  • Målet er å hjelpe 8-10 brukere i hver kommune, avhengig av hjelpebehov og kompleksitet.
  • Prosjektet varer i 4 år.
  • 4 årsverk pr. år er knyttet til prosjektet.
  • Finansiert dels av kommunene Grue og Åsnes og dels av Helsedirektoratets støtte til samhandlingsprosjekter.
  • DPS Kongsvinger stiller med veiledere og andre ressurspersoner.

Mer om

samhandling god.hjelp.i.et.brukerperspektiv brukere.med.omfattende.tjenestebehov praksiseksempler skrivekurs kongsvinger grue åsnes innlandet dps

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen