Brukernes erfaringer med oppfølgingstjenesten i Trondheim kommune

Brukernes erfaringer med oppfølgingstjenesten i Trondheim kommune

Publisert: 28. april 2011

Oppfølgingstjenestene for Øst- og Midtbyen i Trondheim kommune får god tilbakemelding for sin individuelle oppfølging, som er preget av tillit begge veier.

trh1.jpg
Prosjektleder Heidi Westerlund og BSB Prosessleder Ola Kristian Johansen
Prosjektleder Heidi Westerlun...
Bruker Spør Bruker - (BSB) evaluering

Bruker Spør Bruker (BSB)

  • Er en evaluering som ble utviklet i 1998 til 2001. 
  • Formålet med metoden er  å fremme brukernes erfaringer og kunnskap om tjenesten som grunnlag for tjenesteutvikling.
  • Bygger på en kvalitativ tilnærming for dokumentasjon av brukeres erfaringer med tjenester, det vil si det samles inn kvalitative data ved hjelp av kvalitative metoder.
  • Som en del av undersøkelsen gjennomføres en dialogkonferanse hvor både tjenesten og brukere deltar for å diskutere funnene. Bruker Spør Bruker har som kjerneprinsipp at de som gjennomfører evalueringen selv har erfaringer som brukere av tjenestene.
  • Det er gjennomført over 30 BSB evalueringer i hele Norge.
  • Du finner mer informasjon på www.brukererfaring.no

Mer om

brukerundersøkelser faglig.kvalitet god.hjelp.i.et.brukerperspektiv brukererfaringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen