Bruk av fagprogram – unødvendig tidsbruk eller nyttig verktøy?

Bruk av fagprogram – unødvendig tidsbruk eller nyttig verktøy?

Publisert: 15. juni 2011.   Endret: 29. januar 2024

Erfaringen fra Orkdal kommune er at oppbygningen av fagprogrammet gjenspeiler hvordan vi jobber og tenker i psykisk helsearbeid – og gir innspill og muligheter til videre utvikling.

Tastatur

MED NOEN TASTETRYKK: Systematisk bruk av fagprogrammet Gerica gir et godt grunnlag for faglige diskusjoner.

MED NOEN TASTETRYKK: Systemat...
NAPHAs skrivekurs
  • Denne artikkelen er utviklet i samarbeid med NAPHAs skrivekurs

Gerica pleie- og omsorgsystem:

Gerica er et elektronisk pasientjournalsystem til bruk i kommunal pleie- og omsorg, og dekker per i dag over 50% av befolkningsgrunnlaget i norsk pleie- og omsorgstjeneste.

Kilde: www.tieto.no

Mer om

dokumentasjon praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen