Evaluering av epowerment - en tilnærming i tre trinn

Evaluering av epowerment - en tilnærming i tre trinn

Publisert: 24. juni 2011

Empowerment- evaluering er et stort internasjonalt felt innen evalueringsmetodikk som har vokst fram siden begynnelsen av 1990-tallet.

Planlegging - en del av teknikken i Empowerment-evaluering -COLOURBOX2292969
PLANLEGGE FREMTIDEN: En av teknikkene som kan styrke individer, grupper og samfunn til forbedringer og økt selvbestemmelse.
PLANLEGGE FREMTIDEN: En av te...
Empowermentevaluering

David Fetterman fra Stanford Universitetet utviklet i 1994 en tilnærming til evaluering i tre steg:

1. Utvikling av misjon og visjon

2. Gjøre opp status

3. Planlegge framtiden

Abraham Wandersman, med flere, utviklet en 10 stegs tilnæming:

1. Forbedring

2. ”Community”-eierskap

3. Inkludering

4. Demokratisk deltakelse

5. Sosial rettferdighet

6. Samfunnskunnskap

7. Evidence-baserte strategier

8. Kapasitetsbygging 9. Organisatorisk læring

10. Ansvarlighet

 

Mer om

empowerment evalueringsmetoder brukermedvirkning evalueringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen