Hvorfor trenger vi et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem?

Hvorfor trenger vi et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem?

Publisert: 04. oktober 2011

Det mangler systematisk informasjon på overordnet nivå om hva slags behandling pasientene har fått, hvilken kvalitet disse tjenestene har og hvilke behandlingsresultater man har oppnådd.

Vekt resize 2
FORMÅLET MED DE NASJONALE INDIKATORENE: Å gi informasjon om kvaliteten på tjenestetilbudet innen helsetjenesten.
FORMÅLET MED DE NASJONALE IN...

Mer om

kvalitetsarbeid faglig.kvalitet offentlige.publikasjoner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen