Bosenter - en alternativ kommunal boligorganisering

Bosenter - en alternativ kommunal boligorganisering

Publisert: 24. oktober 2011

Bergen kommune har valgt å organisere noen av sine mange botilbud som "Bolig for heldøgns omsorg" etter kommunhelsetjenestelovens § 2.1. Er det en farlig vei å gå?

hjemme 2432521
Å BO: Artikkelen peker på at vellykkede botilbud for personer med psykiske helseplager ikke nødvendigvis er en fast størrelse.
Å BO: Artikkelen peker på at...

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid bolig rehabilitering praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen