Støttesamtalens dynamikk

Støttesamtalens dynamikk

Publisert: 21. desember 2011.   Endret: 23. januar 2024

Det er i dag en god del usikkerhet rundt støttesamtalens innhold og funksjon. Her går jeg gjennom noen elementer som gir støttesamtalen dynamikk, og som kan gjøre den til effektivt hjelp for brukeren.

Støttesamtalens dynamikk, støttesamtale, samtale #2402559

STØTTESAMTALE: -Et innspill kan også være et åpent spørsmål som: ”Hvordan kan du takle dette bedre?

STØTTESAMTALE: -Et inn...
NAPHAs SKRIVEKURS
  • Denne artikkelen er utviklet i samarbeid med NAPHAs skrivekurs

  • Om forfatteren:

    Helga Brandt Kjelsen er ergoterapeut og jobber som psykisk helsearbeider i Bydel Frogner i Oslo

 

Støttesamtaler
  • For å få vedtak om psykisk helsearbeid i Bydel Frogner i Oslo, må det foreligge egensøknad. Tilbudet er tidsbegrenset og blir kontinuerlig revurdert. Bydelen gir tilbud til både unge og eldre, og brukerne av tilbudet kan ha alt fra lettere psykiske plager, som angst og depresjon, til alvorlige lidelser, som schizofreni, tvangstanker og psykoser. Oppfølging etter kriser og traumer utgjør også en del av tilbudet. Mange brukere får tilbud om støttesamtale.

  • Støttesamtale er fellesbetegnelse for samtaler med ulikt mål og innhold. Ofte sier vedtaket at samtalen skal ha fokus på her-og-nå situasjonen. Den kan f.eks ha mål om å finne mestringsstrategier, styrke selvfølelsen, øke aktivitetsnivået og utvide kontaktnettet; eller målsettingen kan være å vedlikeholde funksjonsnivået. En støttesamtale varer vanligvis en time, og kan i prinsippet foregå hvor som helst.

 

Mer om

psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt behandling.i.psykisk.helsearbeid relasjon praksiseksempler oslo

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen