Hvor stor avstand tåler vi at det blir mellom distriktspsykiatriske sentre og lokalt psykisk helsearbeid i Bergen?

Hvor stor avstand tåler vi at det blir mellom distriktspsykiatriske sentre og lokalt psykisk helsearbeid i Bergen?

Publisert: 22. desember 2011.   Endret: 23. januar 2024

DPS er fremdeles en viktig støttespiller, men det er helt nødvendig med et tettere samarbeid enn hva som eksisterer i dag.

samhandling

TETTERE SAMARBEID: -Vi ønsker tettere samarbeid mellom 1. og 2. linjetjeneste omkring brukere av botilbud

TETTERE SAMARBEID: -Vi &oslas...
NAPHAs SKRIVEKURS
  • Denne artikkelen er utviklet i samarbeid med NAPHAs skrivekurs.
Artikkelforfatterne
  • Artikkelforfatterne Jan Gunnar Hesthammer og Gunn Jæger arbeider med henholdsvis hel- og halvdøgn bofellesskap i Bergen kommune.
BYDEL OG BOTILBUD
  • Bydelens psykiske helsetjeneste

Bydelens psykiske helsetjeneste har kompetanse til å bistå mennesker med psykiske lidelser til å mestre hverdagen. Dette skjer gjennom individuell oppfølging, dag- og aktivitetstilbud og tilrettelagte botilbud. Det gis også hjelp til mennesker som opplever ulike former for kriser i livet.

  • Bydelens størrelse

Antall innbyggere: ca. 28 000

  • Distriktspsykiatriske senter (DPS) sitt opptaksområde er basert på 2 bydeler med ca. 51 000 innbyggere > 18 år.

Mer om

bolig samhandling behandling.i.psykisk.helsearbeid praksiseksempler bergen vestland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen