Psykisk helsearbeid i ein landbrukskommune

Psykisk helsearbeid i ein landbrukskommune

Publisert: 16. desember 2011

Etter at ein gardbrukar fortalde ope om problema sine, tok vi i bruk kompetansen i psykisk helsearbeid nettverksmøte som metode for å førebygge at psykisk sjukdom hos gardbrukarar fører til "dyretragediar".

1274698 sauer

MØ TALAST: Artikkelen beskriv korleis ein har brakt kunnskap frå psykisk helsearbeid inn på nye arenaer i Valdres.

MØ TALAST: Artikkelen ...

Mer om

familie.-.og.nettverksarbeid praksiseksempler helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen