En vei ut av kaos

En vei ut av kaos

Publisert: 17. april 2012.   Endret: 03. januar 2024

Symptomer som ustabilt kroppsbilde og kaosfølelse er oppmerksomhetskrevende og gjør det vanskelig å holde fokus i hverdagen. Dette er neppe noe nytt. Men er det kjent at tilpasset fysioterapi kan være til god hjelp?

Tegning av eget kroppsbilde, laget av pasient i terapi.

KROPPSBILDE OG KAOS FØLELSE: Pasienten har tegnet dette bildet i en terapigruppe.

KROPPSBILDE OG KAOS FØ...
NAPHAs SKRIVEKURS
 • Denne artikkelen er utviklet i samarbeid med NAPHAs skrivekurs.
 • Artikkelforfatter Jannicke Smith deler her erfaringer fra sin praksis med tilpasset fysioterapi.
Rehabiliteringssenteret i Bydel Sagene

 

 • Koordinerende enhet for rehabilitering og psykisk helsearbeid.

 • Målgruppen er mennesker som har sammensatte helseproblemer med konsekvenser for flere viktige livsområder. 

 • Tilbudet er individuelt tilpasset på bakgrunn av en omfattende kartlegging av funksjon og behov.

 • Utarbeider individuell plan , initierer samarbeid og samhandling, utreder helsetilstand i forhold til arbeid og trygd.

 • Ergoterapi, oppfølging av sosionom,psykomotorisk fysioterapi eller annen tilpasset fysioterapi kan inngå som en integrert del av rehabiliteringsopplegget.

Kroppsbildet
 • Hjernen danner bilder av kroppen på bakgrunn av impulser fra hud og bevegelsesapparat

 • Kroppsbildet påvirkes også  både av bevisste og fortrengte minner og følelser

 • Kroppsbildet kan være forskjellig fra den fysiske kroppen. Det er snakk om " the real body and the body in the brain".

 • Ved vold og traumer kan kroppsbildet være delt; deler av kroppen kan være borte, eller endret i størrelse og form.

 

TILPASSET FYSIOTERAPI: Det handler om å bidra til å stabilisere kroppsbildet og dempe kaosfølelse.

Mer om

relasjon psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt kropp.i.psykiskhelsearbeid praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen