Vilje Viser Vei på Prima

Vilje Viser Vei på Prima

Publisert: 08. mars 2012.   Endret: 19. januar 2024

Prima er en attføringsbedrift som ligger på Heimdal like utenfor Trondheim. Ett av tilbudene her er Vilje Viser Vei.

prima på heimdal

MANGFOLD: Prima AS tilbyr et bredt spekter av arbeidsområder som kan benyttes i en attføringsprosess.

MANGFOLD: Prima AS tilbyr et ...
Fakta om Vilje Viser Vei
  • Utgangspunktet for Vilje Viser Vei- tiltakene var Opptrappingsplan for psykisk helse (1998 – 2008). Arbeidet med tiltakene ble videreført gjennom Nasjonal Strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007 -2012). Vilje Viser vei (VVV) er en felles betegnelse på tiltak om er utviklet gjennom denne satsinga på arbeid og psykisk helse i NAV.
  • Målgruppe: Personer med psykiske lidelser under 35 år. 
  • VVV har fokus på arbeid, behandling og tverrfaglighet.
  • På nasjonalt nivå er 1010 tiltaksplasser øremerket satsinga.
  • Tiltakene har hatt fokus på metodeutvikling og spenner fra ulike lavterskeltiltak, av ulike slag, til formidlingstiltak.

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse inkludering praksiseksempler trondheim trøndelag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen