Vilje Viser Vei på Prima

Vilje Viser Vei på Prima

Publisert: 08. mars 2012

Prima er en attføringsbedrift som ligger på Heimdal like utenfor Trondheim. Ett av tilbudene her er Vilje Viser Vei.

prima på heimdal
MANGFOLD: Prima AS tilbyr et bredt spekter av arbeidsområder som kan benyttes i en attføringsprosess.
MANGFOLD: Prima AS tilbyr et ...
Fakta om Vilje Viser Vei
  • Utgangspunktet for Vilje Viser Vei- tiltakene var Opptrappingsplan for psykisk helse (1998 – 2008). Arbeidet med tiltakene ble videreført gjennom Nasjonal Strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007 -2012). Vilje Viser vei (VVV) er en felles betegnelse på tiltak om er utviklet gjennom denne satsinga på arbeid og psykisk helse i NAV.
  • Målgruppe: Personer med psykiske lidelser under 35 år. 
  • VVV har fokus på arbeid, behandling og tverrfaglighet.
  • På nasjonalt nivå er 1010 tiltaksplasser øremerket satsinga.
  • Tiltakene har hatt fokus på metodeutvikling og spenner fra ulike lavterskeltiltak, av ulike slag, til formidlingstiltak.

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse inkludering praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen