Gode henvisninger til spesialisthelsetjenesten

Gode henvisninger til spesialisthelsetjenesten

Publisert: 13. mars 2012.   Endret: 25. juni 2020

For å få et best mulig tilbud til brukere av spesialisthelsetjenester er det viktig at relevant informasjon fra kommunehelsetjenesten kommer fram i henvisningen. Fastlegene må få informasjon fra flere.

Fastlege

SAMARBEID MED FASTLEGE: Kommuner og DPS i Nord-Trøndelag har samarbeidet om mal for å styrke samarbeidet mellom fastlege, DPS og  psykisk helsetjeneste i kommunen.

SAMARBEID MED FASTLEGE: Kommu...

Mer om

dokumentasjon faglig.kvalitet praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen