En evaluering av utdanningen "Medarbeider med brukererfaring" i Nedre Buskerud

En evaluering av utdanningen "Medarbeider med brukererfaring" i Nedre Buskerud

Publisert: 09. juli 2012.   Endret: 26. april 2016

Ett år etter gjennomføringen av utdanningen "Medarbeider med brukermedvirkning" hadde halvparten av deltakerne kommet i lønnet arbeid eller engasjert seg i frivillig arbeid eller et organsisert tilbud.

Kvinne legger armen om skulderen til eldre mann

Å KOMME SEG VIDERE: Egenerfaring er nyttig.

Å KOMME SEG VIDERE: Ege...
MB -utdanning (Medarbeider med brukererfaring)

Første kull ved Mølla kompetansesenter ble avsluttet i september 2007.  Tilbakemeldingene fra de som deltok var svært positive. Mange deltakere opplevde at utdanningen bidro til bedring og økt mestring. 

Målgruppa:
Alle som har hatt eller har en psykisk lidelse er i utgangspunktet målgruppe for utdanning, uavhengig av lidelsens omfang eller andre forhold rundt lidelsen.

Verdier:
Mølla har formulert noen sentrale verdier som basis for valg og organisering av utdanningen. Dette er i tråd med prinsippene om en bedringsorientert praksis (recovery). Verdiene er: Brukermedvirkning, åpenhet, mot, ansvar, raushet, likeverd, undervisning, praksis.

Den første MB-utdanningen ble gjennomført i Bergen i 2006, som et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og NAV Hordaland.    


                                              

Forskning Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Du kan lese mer om forskningsmiljøet som står bak rapporten som er omtalt her på temasiden om Høgskolen i Sørøst-Norge på napha.no.

Senter for psykisk helse og rus er et forskningssenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge som ønsker å bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus med særlig vekt på fem områder:

  • Personers erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper
  • Person- og kontekstsentrerte tilnærminger og nettverksperspektiv
  • Familie og nettverksperspektiv
  • Helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet
  • Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i klinisk praksis

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse brukeransettelser brukerkunnskap evalueringer høgskolen.i.sørøst-norge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen