Oppfølgingstjeneste for ROP-brukere i Songdalen kommune

Oppfølgingstjeneste for ROP-brukere i Songdalen kommune

Publisert: 18. juli 2012

Hvordan sikre brukermedvirkning i utvikling av en ny tjeneste? Hvordan sikre at tjenesten yter det brukerne ønsker og har behov for?

ung mann
BEDRE OPPFØLGING: Forfatterne har intervjuet brukere av ROP oppfølgingstjeneste. (Ill.foto:www.colourbox.com)
BEDRE OPPFØLGING: Forfatterne...
Prosjektrapport
  • Denne prosjektrapporten med tittelen Utvikling av en oppfølgingstjeneste for ROP-brukere (Rus Og Psykiske lidelser) i Songdalen kommune handler om brukermedvirkning på tjenestenivå i etableringsfasen og er skrevet av Jan-Ivar Ekberg, Reidun Mentzer, Siv K. Thorkildsen, Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen, 2012.
  • Tema: brukerkunnskap

 

 

 

 

Mer om

brukermedvirkning empowerment rusproblem.og.psykisk.lidelse prosjektrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen