Prestasjons Coaching som verktøy for mestring av psykiske lidelser

Prestasjons Coaching som verktøy for mestring av psykiske lidelser

Publisert: 07. oktober 2012.   Endret: 22. februar 2018

Jeg klarte å komme ut av mitt destruktive og negative tankemønster ved hjelp av idrettens verktøy. Fra å ha vært et offer av en psykisk syk mor, er jeg blitt en en ressurs. Jeg håndterer relasjoner, er blitt modig i møte med mennesker og mental sterk.

Skulpturer - to lutende mennesker - fra artikkel May Ruud Tennebø

RELASJONER: Det er i relasjoner mellom mennesker vi kan bryter hverandre ned - men det kan snus - vi kan bygge hverandre opp! (FOTO: Skulpturer laget av Phillip Tennebø (15) og Elina Haslerud (15 år). Fotograf May Ruud Tennebø)

RELASJONER: Det er i relasjon...
KUNSTEN Å HJELPE: Hjelpekunsten finner man i hjerte. Da kan man tenne flammen i et annet hjerte!

Mer om

rusproblem.og.psykisk.lidelse brukererfaringer brukerkunnskap empowerment barn.som.pårørende selvhjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen