Psykiater- en etterlengtet ressurs i ACT-team

Psykiater- en etterlengtet ressurs i ACT-team

Publisert: 08. januar 2013.   Endret: 05. januar 2024

I psykisk helsevern er det de siste årene etablert mange ambulante team, blant annet ACT-team. Mange av teamene mangler fortsatt psykiater.

_MG_9435

TRENGER PSYKIATER: Romsdal ACT. Personalrammen er nesten realisert, vi håper den siste brikken snart faller på plass.

TRENGER PSYKIATER: Romsdal AC...
ACT
  • Assertive community treatment (ACT) er en behandlingsmodell utviklet i USA og Storbritannia.
  • ACT oversettes til ”aktivt oppsøkende lokalbasert behandling”
  • Målgruppe: Personer med alvorlig psykisk lidelse, omfattende tilleggsproblemer og lavt funksjonsnivå, som ikke nyttiggjør seg vanlige hjelpetiltak.
  • Artikkelen er skrevet i forbindelse med NAPHAs skrivekurs.
ACT i Norge
  • 14 team i Norge
  • ACT-teamene er et samarbeid mellom lokalt DPS og kommuner
Inger Elene Tøsse, Teamleder Romsdal ACT

Mer om

oppsøkende.team brukere.med.omfattende.tjenestebehov praksiseksempler act-.og.fact-team møre.og.romsdal spesialisthelsetjenesten

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen